Žáci 9. ročníků v Osvětimi


Žáci 9. ročníku ZŠ Šafaříkova se dne 28.3. zúčastnili exkurze do polské Osvětimi.
V plynových komorách, při popravách a důsledkem vyčerpání a nemocí tu našlo za
2. světové války smrt nejméně 1,5 milionu lidí. Většina z nich byla obětí plynu Cyklonu
B, další vyhladověli, či zemřeli na následky lékařských pokusů. Říšský vůdce SS
Heinrich Himmler určil tábor jako místo realizace programu úplného vyhlazení
židovského obyvatelstva. Před osvobozením v roce 1945 byl tábor evakuován a vězni
posláni na pochod smrti. Ti, co přežili, byli osvobozeni.
Velitel tábora Rudolf Höss byl během Norimberských procesů odsouzen k trestu smrti.

Mgr. Anna Erbanová Polociková