Krajské kolo chemické olympiády – 2. a 3. místo


Ve středu 21. 3. proběhlo na Gymnáziu a jazykové škole s právem státní zkoušky ve Zlíně krajské kolo chemické olympiády. Sešlo se 12 nejlepších řešitelů okresního kola a o tom, že to byli opravdu ti nejlepší, svědčí i to, že se všichni soutěžící stali úspěšnými řešiteli i kola krajského. O to více nás těší, že v takto nebývale tvrdé konkurenci naši chemici znovu uspěli a prokázali tak své skvělé znalosti a laboratorní dovednosti.

Linda Lattová se umístila na 2. místě a Tomáš Bobek na 3. místě, přičemž od vítězství je dělil pouze 1 bod. Magda Matuštíková osadila 8. místo a i ona má můj velký respekt za způsob, jakým se na chemické soutěže byla schopna připravit a své znalosti prokázat. Vždyť jejími konkurenty byli pouze studenti víceletých gymnázií.

Našim žákům opět děkuji za skvělou reprezentaci školy a naší práce.

Jana Veselá, učitelka chemie