Další letošní neuvěřitelný úspěch našich chemiků!

V pátek 2. 3. 2018 proběhlo na Gymnáziu Františka Palackého okresní kolo Chemické olympiády kategorie D pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Letošní 54. ročník této oborové soutěže byl zaměřen na vybrané kovy a jejich sloučeniny. Okresního kola se zúčastnilo celkem 17 žáků ze tří gymnázií a 5 základních škol. Soutěž měla, ostatně jako vždy, dvě části – teoretickou a praktickou. Naši žáci si už v teoretickém testu vedli výborně, ale v laboratorní  části doslova zazářili a v konečném součtu bodů obsadili všechna tři přední místa!  Linda Lattová zvítězila, Tomáš  Bobek se umístil na 2. místě a Magda Matuštíková na 3. místě. Všichni tři si tak vybojovali postup do krajského kola, které proběhne 21. 3. 2018 ve Zlíně.

Všem mým žákům k postupu srdečně blahopřeji a přeji jim hodně úspěchů i v krajském kole.

Jsem na Magdu, Toma i Lindu opravdu hrdá a za reprezentaci naší školy jim moc děkuji.

Mgr. Jana Veselá, učitelka chemie