Školní kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 7. února proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v německém jazyce. Po dvou týdnech od soutěžního klání žáků nadaných na angličtinu se nám přihlásilo i mnoho statečných žáků a žákyň – bojovníků s němčinou. Velice oceňujeme jejich snahu naučit se víc i nad rámec výuky dle učebnic němčiny, neb do okresního kola nás lákají i na témata ještě neprobraná, jako je „Jídlo, pití, nákupy“ a též dosti „suché” téma „Moje škola, moje třída“. No co na to říct, viďte?

Jako každá jazyková soutěž přinesla i naše olympiáda čtyři kroky ke zdolání: poslech s porozuměním, testová část plná gramatických jevů, čtení s porozuměním a závěrečná část zahrnující pět tematických okruhů pro 1. kategorii a osm témat pro 2. kategorii.

Žáků se do 1. kategorie přihlásilo pět ze tříd 7.A a 7.C, kteří tvoří jednu jazykovou skupinu. Němčinu se učí druhým rokem a nejlépe si zde vede žák Vojtěch Stromšík ze 7.A. Je velmi nadaný a v této soutěži porazil všechny na celé čáře s velkým odskokem sečtených bodů. Na krásném 2. místě se umístila Jolana Vondrová ze 7.C, je to šikovná žákyně, na které je  nepokrytě poznat, že má němčinu ráda a dokonce ji i baví. Hned na 3. místě se může radovat Marek Šnajdr, který nezakryje své herecké umění, když „o něco jde“. Gratulujeme!

Náročnější snahu museli projevit žáci 8. a 9. tříd, kde je konkurence všeho druhu. Pro zúčastněné bylo těžké se vyrovnat s rozdílnou úrovní znalostí, protože různí žáci začínají s němčinou v různých ročnících, a to z odlišných učebnic. Navíc se zdá nespravedlivé, když musí osmáci dělat „křoví“ deváťákům. Ale nic není nemožné, neboli, všechno je možné! Honza Křenek z 8.C je toho důkazem, protože se ve 2. kategorii umístil na úžasném 2. místě, s rozdílem jednoho bodu hned za Anetou Maňasovou z 9.B. Anetce gratulujeme k vítězství mezi všemi 11-ti konkurenty a těšíme se na její účast v okresním kole. To se uskuteční příští středu 14.2. na zdejším Gymnáziu Františka Palackého, kde jsme rok co rok očekáváni. Honza Křenek z 2. místa půjde také zkusit svoje štěstí, nebo aspoň udělat cennou zkušenost do příštího roku. Dále musíme zmínit 3. místo v této kategorii a moc pochválit Lindu Lattovou ze třídy 9.A.

Děkujeme všem, kteří do soutěže z němčiny dobrovolně šli. Ceníme si veškeré píle a úsilí o co nejlepší výsledky. Kéž tyto své čerstvé zážitky zúročí i ve svém dalším studijním i osobním životě.

Za porotu Mgr. Edita Štenclová