Šafařka se účastnila projektu Ježíškova vnoučata

21.prosince potěšil svým vánočním pásmem dětský pěvecký sbor ZŠ Šafaříkova staroušky z místního Domova se zvláštním režimem, který je součástí hospice CITADELA.

„Ježíškova vnoučata“ je název projektu, který tohoto dne podpořila společnost Krásno. Senioři si přáli zavzpomínat na časy, kdy si pochutnávali na pravých zabijačkových specialitách a scházeli se u jednoho stolu.

Program uvedla drobotina svými hlásky, děti zazpívaly koledy a písničky z vánočních pohádek. Ležící senioři se doslova zvedali zvědavostí z lůžka. Usmívali se, pokyvovali si do taktu a nějaká stařenka si pochvalovala: “Jako skřivánci!“ Před Vánoci jsme rádi potěšili. Děti toto prostředí přijaly až překvapivě přirozeně.

Následovalo úvodní slovo ředitelky domova a majitele společnosti Krásno Karla Pilčíka.
Seniorům byl promítnut film o zabijačce a přišla na řadu zabijačková hostina, čímž jim bylo splněno jejich přání. Paní Vlčková podělila na všech pokojích i ostatní nepohyblivé staroušky dárkovou taškou Krásno a všichni společně jsme se na sebe to odpoledne usmívali s příjemným pocitem z dobrého skutku. Jako v pohádce ten den kouzelně sněžilo. U školy jsme se s dětmi ještě vesele zkoulovali a ve škole na zpěváčky také čekal Ježíšek z Krásna. Ceníme si toho, že naše vystoupení přišel svou milou přítomností podpořit pan ředitel Milan Hendrych. Děti se cítily důležitě, musíme je velmi pochválit za ukázněné chování a vydařený čistý zpěv v prostředí, kde jsme všichni byli poněkud dojati.

E. Lindušková
M. Ondruchová