Učíme s CLILEM


Pro zlepšení vzdělání žáků na ZŠ Šafaříkova

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu ,,Zlepšení vzdělání žáků na ZŠ Šafaříkova“. Projekt CLIL znamená zapojení cizího jazyka do jiného předmětu. Jde o využití znalostí nejen učitele, ale i žáků a vyzkoušet výuku trochu jinak.

Učitel by neměl být profesionál v tomto jazyce, jazykář dělá v tomto projetu pouze konzultanta před projektovou hodinou. Radí a pomáhá před prezentací.

Na jaře byly zkušebně zapojeny 2 třídy z druhého stupně, v říjnu se připojil i I. stupeň. Naše třída 4.B vyzkoušela propojení jazyka s výtvarnou výchovu. Celkem jsem připravila pro žáky 5 prezentací. Za pomocí Bc. Martiny Mazačové, která má patronát nad tímto projektem, jsem postupně nejen odprezentovala, ale i využila propojení anglického jazyka a tvůrčí činnosti.

Připravená projekce, návod práce v anglickém jazyce a zapojení třídy, nejen tvořit ale i odpovídat na připravené otázky.

Věřím, že naše škola bude nadále v tomto projektu pokračovat. Netradiční využití cizího jazyka může být i zábava. Připouštím, že učitel by se měl sám vzdělávat, absolvovat i další školení a prohlubovat vědomosti v cizím jazyce.

Děkuji za výbornou spolupráci se svou koordinátorkou Bc. Martinou Mazačovou, která mi vždy ochotně pomohla s prezentací a také děkuji i žákům z 4.B, kteří se mnou nadšeně prožili hodiny.

Po ukončení projektové části jsem ve třídě dětem dala možnost vyjádřit se – zpětná vazba. Zde jsou názory a hodnocení alespoň některých žáků.

Moc se mi to líbilo, přál bych si další projekt. Franta

Jo, moc se mi to líbí, hlavně MAGIC WOOD, chtěla bych další projekt. Ivetka

Jsem velmi rád, že takové věci děláme a velmi mě to baví a byl bych rád, kdybychom v těchto věcech pokračovali. Přema

Bylo to super i zábava a chtěla by jsem to dělat znovu. Viky

Nejvíc se mi líbilo : Magic wood, House. Bylo to super. Né, že se mi líbily ty dvě věci, ale i ty další tři. Moc se mi to líbilo, chtěla bych to zase dělat znovu. Ella

Moc se mi to líbilo a chtěla bych, aby to pokračovalo. Lucka

Článek napsala:

Mgr.Lenka Šimčíková