Třídy 8.A,B v Hodslavicích

29. září se vypravily třídy 8. A,B na tématický pochod do malé obce Hodslavice v Moravskoslezském kraji. Vydali jsme se seznámit s životem jednoho z největších českých literátů, historiků, filozofů a učitelů národa – Františkem Palackým. Zjistili jsme, že se narodil 14. června 1798 v  Hodslavicích a zemřel 26. května 1876 v Praze – na Novém Městě. Narodil se v malém  domku v Hodslavicích jako páté z dvanácti dětí Anny a Jiřího Palackých, z nichž osm se dožilo dospělosti. František i jeho
bratři se nejprve vzdělávali u otce, v letech 1807 – 1809 se vzdělával ve významné zámecké škole hraběnky Marie Walburgi Truchses-Zeil v Kunvaldu (dnešním Kuníně). V této škole se mu za své doby dostávalo nadstandartního vzdělání. František v něm však nechtěl pokračovat a tak začal od roku 1809 studovat latinskou školu v Trenčíně a poté lyceum v Prešpurku (Bratislavě). Je autorem několika knih, jeho nejslavnější dílo jsou Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě. Během svého života se naučil perfektně ovládat 10 jazyků: latinu, řečtinu, němčinu, maďarštinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, portugalštinu, ruštinu a staroslověnštinu.

Měli jsme možnost navštívit kostel, ve kterém působil jeho otec jako farář. V průběhu celé akce jsme měli za úkol vyplnit pracovní list s jedenácti otázkami ohledně Františkova života.

Adriána Marie Sušinková a Denisa Dubová, žákyně 8.B