Seznamujeme se s poezií

Dne 10.3.2023 třída 3.C ZŠ Šafaříkova navštívila knihovnu ve Valašském Meziříčí. Paní knihovnice vybrala velmi zajímavé téma, které třeťáci ve škole zatím moc neprobrali.  

Kdy jste slyšeli první báseň? První věta, na kterou jsme měli odpovědět. Samozřejmě známe říkadla, rozpočítadla i básně, které slýcháme od svého narození. Nejčastěji z úst našich maminek. Někdy jde o jednoduché texty, občas však básnička nedává smysl. Musíme si “nasadit sváteční uši”, jak nám radí naše průvodkyně recitací. Představa, co tím chtěl autor říct, je často velmi důležitá. Nejen fantazie, ale i postoj recitátora, dýchání, správná artikulace, tempo. Vše si hned vyzkoušíme na vlastní kůži. Anička (naše spolužačka), která má zkušenost s přednesem, předvádí ukázku krásné poezie i přednes nevydařený.  

V další části besedy se naše průvodkyně poezie promění v listonoše, který nabídne žákům první dopis: báseň s vázaným veršem.  Úkol pro skupinovou práci je jasný. Poskládat verše, které se rýmují a přečíst vše správně. Pro některé je to velký oříšek.   

Druhý dopis od listonoše: báseň s veršem volným, který nemá rým. Texty pro starší děti nebo dospělé, kteří mají velkou představivost. Pro nás opravdu těžké. Další pozdrav z brašny: absolutní báseň. Vše je pro kluky a holky velmi nevšední, úryvek básně působí humorně, ale obsahu nerozumíme. Společně rozklíčujeme absolutní verše. Nacházíme vítr, chrobáka, žížalu, hlemýždě, komára i mravence, všichni vystupovali v textu a my už víme, co znamená absolutní úryvek. 

Do poezie patří i hádanky, které známe a vyzkoušíme si je i zde v knihovně. Poslední pozdrav od listonoše je fyzická báseň. Při recitaci úryvku Vlak naše třída předvede, jak zapojit tělo a prožít vše netradičně.  

Věřím, že se k poezii vrátíme ještě i ve třídě. Napsat báseň může být úkol splnitelný i pro třeťáka. Děkujeme za netradiční besedu v knihovně. Vše bylo poučné a inspirující. 

Mgr. Lenka Šimčíková