Proběhlo okresní kolo chemické olympiády

V pátek 3. března proběhlo na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí okresní kolo 59. ročníku Chemické olympiády. Tématem letošního ročníku byl zejména prvek dusík a jeho sloučeniny.

Součástí okresního klání byl náročný teoretický test, který převyšoval svým obsahem učivo základní školy, a v laboratorní práci žáci ověřovali vlastnosti hydrogenuhličitanu amonného a dokazovali přítomnost bílkovin v běžných potravinách.

Z naší školy se soutěže zúčastnili čtyři žáci 9.A a dařilo se jim velmi dobře. 

Nela Kovářová se umístila na krásném 4. místě, Otakar Hoffmann na 5. místě, Helena Syptáková na 7. místě a Kateřina Vránová na 16. místě.

Všem žákům děkuji za velmi zdařilou reprezentaci naší školy a věřím, že nabytých znalosti využijí v dalším studiu. Mgr. Jana Veselá