Když jeden projekt Erasmus+ na Šafařce končí, další začíná

Blíží se konec školního roku a na naší škole také s koncem prázdnin ukončíme tří letý projekt vzdělávání učitelů. Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01-KA101-060857 začal o prázdninách roku 2019. Od té doby se naši učitelé měli příležitost učit angličtině v jazykových kurzech ve Velké Británii a na Maltě, získávat nové poznatky o metodách výuky a práce v hodinách anglického a německého jazyka v Německu a Velké Británii a v neposlední řadě se také měli možnost podívat na výuku a poznat „školní život“ v Německu, Chorvatsku a Finsku.

Během tří let projektu vycestovalo 8 učitelů na 14 mobilit. Většina si své jazykové znalosti nejdříve zdokonalila v jazykovém kurzu a poté své znalosti uplatnili  získáváním zkušeností v metodických kurzech zaměřených na využití nových metod práce se žáky. Mezi novými metodami práce se také učitelé ještě o letošních letních prázdninách budou školit ve využití metody CLIL v Irsku a ve Skotsku. Tato metoda propojení výuky cizího jazyka a ostatních předmětů je v poslední době ve škole využívána na 1. i 2. stupni.  Několik učitelů také navštívilo výuku v zahraničních školách a měli tak možnost konzultovat své poznatky s učiteli v Německu, Chorvatsku a Finsku.

Vzdělávání učitelů a poznatky z učitelské praxe jsou z hlediska dalšího směřování výuky na naší škole rozhodně prioritou. Proto jsme také vstoupili do projektu Erasmus+ Akreditace s registračním číslem  2022-1-CZ01-KA121-SCH-000063126, kde lze od letošního června po dalších 5 let propojit projekty vzdělávání učitelů a projekty se žáky. V každém roce tedy bude možné, aby učitelé i žáci, za finanční podpory Evropské unie, získávali potřebné dovednosti a kompetence k dalšímu vzdělávání v zahraničí.

Ráda bych z pozice koordinátorky projektů poděkovala všem účastníkům mobilit jak z řad učitelů, tak žáků, za to, že pro naši školu účastí na mobilitách vytvářejí přidanou hodnotu, kterou jistě v budoucnosti promítnou i do životů svých a přispívají tak svými zkušenostmi k rozvoji naší společnosti.

Bc. Martina Mazáčová