VKV – závěrečná vyjížďka v tomto školním roce

Na posledním zdolávání vrcholů v tomto školním roce jsme zavítali na oblíbené místo všech cyklistů, a to restauraci u Holáňů (Prženské paseky) 520 m.n.m.  

Přidáváme několik zajímavých čísel: 

5 – vyjížděk 

9 – vrcholů 

220 – našlapaných kilometrů 

2500  – výškových metrů 

25 – průměrný počet žáků na jednu vyjížďku 

Na závěr musíme poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich bezproblémové chování a za jejich nasazení při zdolávání vrcholů. Díky také patří Jirkovi Vološinovi, panu učiteli Navrátilovi a panu řediteli Hendrychovi za doprovod na cyklistických vyjížďkách.  

Ondřej Fojtík – učitel TV