Hodnocení na vysvědčení

Vážení rodiče,

Podle vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 a metodiky ministerstva školství POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

budeme udělovat v 2. pololetí ve všech předmětech známky na vysvědčení.

Známky budou udělovány na základě těchto podkladů:

  • Získané známky v 2. pololetí do uzavření škol
  • Práce v rámci výuky na dálku včetně případné přítomnosti ve škole od května
  • Známka udělená na pololetí

Z toho důvodu bude žákům zaslán i povinný nenáročný úkol do předmětů výchovných (pokud tak v některých případech již učitelé zpočátku dálkové výuky neučinili)  a volitelných, abychom měli dostatek podkladů pro známkování. Ve většině z nich totiž z důvodu nízké hodinové dotace či jiného v únoru známku neobdrželi.