Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče,
protože se rozjíždí přijímací řízení na střední školy (prozatím na tříleté obory), zasílám Vám aktuální informace z MŠMT.
V příloze najdete v tuto chvíli platný zákon. Ostatní materiály najdete na:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Z nich vyplývá, že školy začnou zveřejňovat výsledky – tedy seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů.
Seznamy neobsahují jména, místo nich jsou tam evidenční čísla, která jste měli dostat poštou z jednotlivých škol. Seznamy přijatých najdete na stránkách těchto škol.
Pokud je žák přijat, musí do 5-ti dnů odevzdat Zápisový lístek. Hlavní změna je, že Zápisové lístky můžete v případě pozdějšího přijetí na jinou školu (o kterou máte větší zájem) přenést. Takže je dobré Zápisový lístek odevzdat v daném termínu.

Protože Zápisové lístky se v běžném provozu vydávají k 15.3., zůstaly přichystané ve škole. Kdo tedy Zápisový lístek potřebuje, může si ho vyzvednout každé pondělí v hlavním vchodu školy (stejně jako tištěné úkoly).

Lada Zichová – výchovná poradkyně