Okresní kolo olympiády AJ 2020 je za námi

Ve čtvrtek 20. února 2020 se konalo na ZŠ Vyhlídka okresní kolo anglické olympiády. I Šafařka vyslala svoje dva nejlepší žáky reprezentovat nás v dovednosti používat tento krásný jazyk. Olympiáda v okresním kole probíhá podobným způsobem jako ve školním kole – skládá se z části poslechové, práce s textem, konverzace na vybrané téma a ve starší kategorii je ještě navíc popis obrázku.

Franta Chudárek z 6.B, který nás reprezentoval v kategorii mladší, dokázal i v okrese, že je lepší než mnozí sedmáci. V této kategorii byli pouze dva šesťáci a Frantovi se mezi 25 konkurenty, převážně tedy ze 7. tříd, podařilo vybojovat krásné 4. místo. Nikča Švecová z 9.C měla situaci také těžkou, protože žáci v 2. kategorii jsou opravdu výborní a konkurence je obrovská. Nikči se podařilo získat skvělé 11. místo mezi 30 soutěžícími. Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu AJ.

Mgr. Hana Břoušková