Provoz školní družiny 31.1. – pololetní prázdniny

Pokud máte zájem o provoz školní družiny tento den, nahlaste se přímo u své vychovatelky.

Závazné přihlášky sčítáme do středy 29.1.2020 (včetně).

Ve čtvrtek 30.1. 2020 budou rodiče přihlášených dětí o případném provozu či neprovozu školní družiny informováni, dle počtu přihlášených.

Bc. Renata Wiesnerová – vedoucí vychovatelka