Školní družina informuje

Vážení rodiče,
také letos můžete přihlásit své děti do školní družiny. Uvítáme a jsme připravení přijmout žáky od prvních do čtvrtých ročníků. Přesto Vás žádáme o včasné přihlášení Vašeho dítěte.
V současné době plánujeme otevření zájmových kroužků ( sborový zpěv, keramika, angličtina pro prvňáčky apod…….)

Závazné přihlášky do školní družiny přijímáme od zákonných zástupců dítěte do 6. září !

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna do poloviny měsíce září na web stránkách školy, na nástěnce a v družinových deníčcích.

Děkujeme za trpělivost a těšíme se na spolupráci s Vámi.