Řekni ne drogám – řekni ano životu

Dne 11. 6. 2019 se na naší škole ZŠ Šafaříkova uskutečnily besedy na velmi aktuální téma. Paní Lenka Kotková besedovala s žáky 5. – 9. tříd celé dopoledne o drogách. V tento den probíhala celonárodní informační kampaň nejen u nás, ale i v jiných školách.

První věta byla velmi výstižná: „To, co neznáš, Tě může i zabít!“ V přednášce jsme se dozvěděli, že všechny drogy jsou jedy. Škálou pocitů jsme se křivkou na tabuli dostali až k problému, proč lidi začnou brát drogu a co člověk prožívá díky nudě! (nálady – nejprve radost, později smutek, žal, apatie). Údiv mezi žáky vyvolala zpráva, že alkohol patří mezi nejvíce konzumovanou drogu. Poškozuje naše zdraví tím, že spaluje vitamíny a minerály. V závěru jsme vyslechli pár informací o droze marihuaně, která poškozuje nervy, cévy i mozek.

„Drogy v lidském těle zůstávají léta i poté, když je přestaneme brát.“ Těmito slovy ukončila naše přednášející velmi zajímavou a poučnou besedu.

Děkuji za třídu 5.B

Mgr. Lenka Šimčíková