Krásenský zvoneček – 28. ročník

Ve dnech 4. – 5. dubna 2019 se uskutečnila soutěž v přednesu žáků základních a středních
škol Krásenský zvoneček. Naše barvy hájily děti 1. i 2. stupně a nutno říci, že velmi dobře.
Za první kategorii vystoupily Lilli Jasoňková, Anna Diatilo a Viola Stančíková. Anička obsadila 2. a 1. místo patřilo Violce. Celkově děvčata získala pro naši školu 3. místo.
Ve druhé kategorii se předvedla Nelly Geryková (6. místo), Tereza Trávníčková ( 5. pořadí) a Bára Vykopalová ( taktéž 5. místo). V celkovém pořadí škol i tato kategorie obsadila 3. příčku. Třetí kategorie nám udělala velkou radost, Hynek Mikuš (9.A) vybojoval 2. místo, Adriána Marie Sušinková (9.B) a Marek Latta (7.B) přidali také své body a výsledkem byla ,,Krásenská zvonička“ za 1. místo v celkovém pořadí škol. Po dvou letech se tak opět tato putovní cena dostane na čestné místo v naší škole.

Děkujeme všem našim recitátorům za jejich skvělé výkony.

V měsíci březnu proběhly recitační soutěže na úrovni okrsku a okresu. Chtěli bychom ještě
dodatečně vyzdvihnout snažení našich recitátorek z 1. stupně, které podávaly výborné
výkony. Skvělá Anička Diatilo 2. místo v okrsku a v okresním kole čestné uznání, Violka
Stančíková získala v okrskovém kole čestné uznání. Jak je vidět, i když nám nejzkušenější
recitátoři odejdou na střední školy, o budoucnost uměleckého přednesu se nemusíme
obávat, protože nám rostou jejich výborní nástupci.

Za PK ČJ Mgr. Anna Erbanová Polociková