Družina slavila s republikou


Významné výročí vzniku Československého státu si připomínáme mnoha nejrůznějšími způsoby. Toto kulaté výročí slavíme prostřednictvím televize, na akcích města nebo ve školách, tak jako žáci ze základní školy Šafaříkova. Vychovatelky školní družiny připravily pro své svěřence projektové odpoledne, které mělo za úkol co nejzábavnější formou seznámit děti s tímto výročím.

Žáci vyráběli z keramické hlíny pamětní medaile, na které vyrývali zvolené motivy. Na pamětních medailích jsme tak mohli nejčastěji najít letopočty 1918 a 2018, větvičky našeho národního stromu – lípy nebo vlajku republiky. Po vypálení v keramické peci si děti medaile odnesou domů. Další aktivitou tohoto projektového odpoledne bylo seznámení se státními symboly republiky. Poznávali jsme malý a velký státní znak, vlajku republiky, standartu neboli vlajku prezidenta , trikoloru a státní pečeť. Děti si pak zvolily jeden
symbol, který vybarvovaly jako omalovánku a přitom jsme si povídali o naší
státní hymně.

Velmi potěšujícím zjištěním bylo, že žáci měli spoustu znalostí a pro většinu z nich nebylo povědomí o vzniku republiky ničím neznámým. Národní hrdost nevypěstujeme bez znalostí historie státu, ve kterém žijeme. Snad jsme tak malým dílem k tomu přispěli.

Renata Wiesnerová – vychovatelka školní družiny