Zápis 2018 – informace o průběhu zápisu č. 1

Ve čtvrtek 6. dubna 2018 bylo přijato celkem 65 žádostí o přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019 na naší Základní škole Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace. Z těchto 65 žádostí má 39 dětí trvalé bydliště v našem spádovém obvodu. Z ostatních žádostí (děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast naší školy) má a bude mít ve školním roce 2018/2019 celkem 7 dětí ve škole sourozence. Po uplatnění zveřejněných kriterií pro přijetí a při kapacitě 50 volných míst zbývají 4 volná místa a 19 žádostí o přijetí. Losování, které se týká zmíněných 19 žadatelů (děti mimo spádovou oblast bez sourozence ve škole), proběhne ve středu 18.4.2018 v 15.00 hodin v učebně dějepisu a zeměpisu (2. nadzemní podlaží budovy 2. stupně). Zákonným zástupcům dětí, jichž se losování týká, budou podrobnější informace odeslány na mail uvedený při zápisu.

Mgr. Milan Hendrych, ředitel