Branný den ZŠ Šafaříkova

Na Den dětí naše škola uspořádala již tradiční BRANNÝ DEN. Pro žáky z 1. – 4. ročníků si naši deváťáci přichystali krásné dopoledne na travnatém hřišti na Vrchovině. Třída 9.A si připravila otázky ze zdravovědy, kde si žáci mohli vyzkoušet resuscitaci nebo transport zraněného. Třída 9.B měla svoje stanoviště zaměřené na prověření tělesné zdatnosti a 9. C zjišťovala, kolik toho naši nejmenší žáci znají z oblasti přírody. Jak pro naše deváťáky, tak i pro žáky z prvního stupně to byl příjemně strávený společný čas.

Více …

Návštěva hvězdárny

Dne 6. 6. 2022 žáci 5.A a 5.B navštívili Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Projektový den jsme předem naplánovali, netradiční výuka propojena s polytechnickým a enviromentálním vzděláváním, byl cíl dnešního dne. Téma: “O slunci, vzduchu a vodě” byla velká výzva pro páťáky. 

Propojení znalostí a dovedností z fyziky, přírodopisu a zeměpisu jsme dnes mohli využít, i když některé odborné předměty budeme mít až v dalším ročníku. 

Více …

Čtvrtá Erasmácká turistika – Čertovy a Pulčínské skály

Projekt Erasmus +, Hiking – Explore And Learn! se na Šafařce pomalu dostal na konec své druhé třetiny a Erasmáci ve čtvrtek 19. května 2022 absolvovali poslední ze čtyř plánovaných turistických výletů, které se později objeví v připravovaném turistickém průvodci.

Z původního plánu jít v úterý sešlo kvůli dešti a přesun na čtvrtek nás potěšil nádherným slunečným a teplým počasím. Stejně jako na našem prvním výletě se tentokrát zúčastnilo všech 14 žáků a výlet jsme se náležitě užili!

Více …