Výsledky ankety – výuka doma

Děkujeme všem rodičům, kteří si našli chvilku k vyplnění ankety v Bakalářích. Vaše odpovědi nás potěšily a také přivedly k zamyšlení. Připomínkám budeme věnovat pozornost a vynasnažíme se, aby pro vás a vaše děti byla výuka za současných podmínek co nejpříjemnější a současně efektivní. Vzhledem k omezeným možnostem v některých domácnostech jsme se domluvili, že do výuky budeme zařazovat max. 1-2 videokonference denně. Pokud nastaneja kýkoliv problém s výukou, řešte ho s konkrétním učitelem nebo prostřednictvím třídního učitele.

Výsledky ankety najdete v přílohách této zprávy.

STÁVKA – přerušení provozu školy 6.11.2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, cizí strávníci,

na středu 6.11.2019 vyhlásilo vedení “školských odborů” stávku za jiné hospodářské a sociální zájmy. V naší škole se rozhodla stávkovat drtivá většina všech zaměstnanců (kromě 2-3) a proto nejsme schopni zajistit fungování školy ani v omezeném režimu. Proto ruším ve středu 6.11.2019 vyučování i zájmové vyučování – tedy školní družinu a školní klub. Zároveň je přerušen provoz školní jídelny.Je však možné, že na základě reakce vlády bude stávka v úterý odvolána. V tom případě bychom Vás neprodleně informovali na webu či nástěnkách školy a zákonné zástupce i prostřednictvím aplikace Bakaláři – Komens. 

S úctou

Mgr. Milan Hendrych