Archiv autora: Martina Bilová

Informace o prospěchu 2. stupeň – 25.4.2019

16:00 -16:20 třídní schůzky – TU vás seznámí s prospěchem vašich žáků a s organizačními informacemi

Od 16:20 – individuální konzultace- máte možnost projednat prospěch vašich dětí s vyučujícími jednotlivých předmětů (max. 5 minut. Pokud bude nutná delší konzultace, domluvíte si jiný termín, aby ostatní rodiče nemuseli příliš dlouho čekat.)

ZUŠ – literárně dramatický obor

ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí přijímá nové talentované žáky. Výuka literárně dramatického oboru je zaměřená na umělecký přednes, tvořivé psaní a divadlo. Pro zájemce možná příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. Bližší informace v alteliéru LDO, v budově bývalé zemědělské školy, Sokolská 638 (naproti Gymnázia), 1. patro, každé úterý a čtvrtek 14:00-16:00, MgA. Bohumila Plesníková.