Bobřík informatiky

V listopadu proběhlo školní kolo soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná ministerstvem školství. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy. Soutěží se v několika kategoriích. 

U nás na škole se soutěže zúčastnily všechny třídy 4. ročníku (58 žáků) v kategorii Mini, 5. a 6. ročník v kategorii Benjamin (83 žáků), 7. a 8. ročník v kategorii Kadet (104 žáků) a 9. ročník v kategorii Junior (26 žáků). Celkem se podařilo 59 žákům stát se úspěšným řešitelem. Matyáši Filípkovi a Marii Filzhak ze 4.A a také Antonínu Martovi ze 7.B se podařilo dokonce získat maximální počet bodů.

Kateřina Volková a Karel Adamuška