S virtuálními brýlemi až do vesmíru aneb Den otevřených dveří na Šafařce

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhl na základní škole Šafaříkova Den otevřených dveří u příležitosti výročí 90 let školní budovy. Naši učitelé si pro veřejnost připravili spoustu zajímavostí a interaktivních aktivit, se kterými jim pomáhali i žáci.

Návštěvníci si tak mohli prohlédnout, historické školní pomůcky, původní plány školy, stará fotoalba nebo třídy, do kterých kdysi chodili. Za splněné aktivity získávali šafíkovy koruny, jež mohli na konci směnit za originální školní placku. Čekala na ně alchymistická laboratoř, interaktivní tabule, výroba dřevěného robotka v dílnách nebo trocha pohybu v tělocvičnách.

Velmi populární byla naše zánovní počítačová učebna, ve které se děti i dospělí mohli seznámit s programováním robotů a pohledem do virtuální reality.

Brýle na virtuální realitu naše škola zakoupila v loňském školním roce. Virtuální brýle používáme například v hodinách přírodovědy, kde žáky vezeme na procházku po Marsu, nebo jim ukážeme lidské srdce z blízka. Není to však jen pro přírodní obory. I historikové si zde přijdou na své. S žáky se můžeme projít středověkým hradem nebo lodí Kryštofa Columba. Všechny zmíněné scény si mohli děti i dospělí na vlastní kůži vyzkoušet právě během dne otevřených dveří.

Pro ty, kteří si virtuální brýle vyzkoušeli, jsme měli připravený krátký dotazník pro zpětnou vazbu. Na naše otázky odpovídaly nejvíce ženy, studentky. Polovina z dotazovaných však žádnou dosavadní zkušenost s brýlemi neměla. Ti, kteří ji ale mají, ji získali právě ve škole. Nejvíce naše respondenty zaujalo prostředí Marsu a středověký hrad. V závěru lze říct, že byli všichni virtuální realitou nadšení a rozhodně jsou pro to, aby se brýle ve výuce používaly. Nejvíce ocenili přiblížení učiva žákům způsobem, který je do výuky vtáhne.

Karel Adamuška a Alžběta Pelcová