Informace k zápisu 2022 na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí

Vážení rodiče, zápis do prvních tříd bude probíhat dne 21. 4. 2022 od 12:00 do 18:00 hodin v budově 1. stupně (vstup hlavním vchodem).

K zápisu se prosím registrujte ONLINE.

Na základě elektronické ONLINE registrace Vám přijde na zadaný email vyplněná žádost, kterou je třeba v den zápisu přinést podepsanou nejlépe oběma zákonnými zástupci (popřípadě jedním, pokud jednají ve shodě).

Pro případ, že byste měli problém s elektronickou ONLINE registrací, vzorovou žádost o přijetí a žádost o odklad najdete v přílohách ve spodní části stránky.   

K zápisu vezměte s sebou:

– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)

– vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky

Budete-li žádat o odklad školní docházky pro své dítě, přineste tato doporučení:

– Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
– Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud zákonní zástupci nedodají přílohy k žádosti o odklad v době zápisu, učiní tak co nejdříve.

V případě, že jako zákonní zástupci nebudete moci z jakéhokoliv důvodu (např. nemoci či z pracovních důvodů) dne 21.4.2022 k zápisu žádost doručit, kontaktujte nás na telefonu 571 611 168 (kancelář), 739 454 346 (ředitel) či mailem (skola@zssafarikova.cz), domluvíme se na jiném termínu. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vstupy do školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zssafarikova.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů, kdy lze podat odvolání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby v zákonné lhůtě 30 dnů (předpokládáme nejpozději v prvním týdnu v květnu) od konání zápisu. 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zápisu a povinné školní docházky, jsme připraveni je zodpovědět na skola@zssafarikova.cz

E-Book určený pro rodiče předškoláků – ke stažení