Režimové změny ve škole od 3.1.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků.
Bohužel i v letošním roce se nevyhneme omezení kvůli koronaviru. Zasíláme shrnutí režimových změn ve škole od 3.1.2022 na základě opatření vlády.

1. V prvních dvou týdnech se testují AG samotesty vždy v pondělí a ve čtvrtek všichni žáci a zaměstnanci. Testuje se ve třídě po příchodu do školy (ranní družiny), do dokončení testování musí mít všichni nasazenu ochranu obličeje a úst. Žáci s doprovodem se mohou otestovat ve velké tělocvičně od 7:20 (přístup z ulice Mírová).

2. V případě pozitivního AG testu si zákonný zástupce (ZZ) vyzvedne žáka a je nutné podstoupit konfirmační PCR test. V pondělí 3.1. dostanou ZZ potvrzení, na základě kterého lze rovnou rezervovat a absolvovat PCR test. V dalších termínech by už měla zaslat SMS se žádankou na PCR test hygienická stanice (podrobněji viz přiložený Leták). V případě pozitivního AG testu se režim výuky třídy v pondělí nemění

3. Režim výuky třídy se při pozitivním AG testu ve čtvrtek změní následovně:

  • Třída bude dle možností oddělena od ostatních a bude používat odděleně (místně či časově) toalety.
  • Všichni (žáci i učitelé) musí nosit celou dobu výuky roušku či respirátor.
  • Bude případně upraven rozvrh (zrušeny např. jazykové skupiny, změna odchodu na oběd, …).
  • Všichni podstoupí AG testování každý další den až do výsledku konfirmačního PCR testu.

4. O případné karanténě na základě pozitivního testu či rizikového kontaktu rozhoduje i nadále Krajská hygienická stanice, škola pouze povinně předává informace mezi KHS a ZZ a nemá na rozhodování či rychlost práce KHS vliv.

5. Dotazy prosím směřujte na vedení školy. Více informací je také v přiloženém letáku a na odkazu: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/

Mgr. Milan Hendrych