Informace k problematice potvrzení kvůli ošetřovnému při karanténě dětí mladších 10 let

Na základě komunikace se správou sociálního zabezpečení (SSZ) ve Vsetíně a krajskou hygienickou stanicí (KHS) ve Zlíně zveřejňujeme tyto informace včetně příloh týkající se vydávání potvrzení pro ošetřovné pro děti mladší 10 let. V praxi mohou nastat dvě situace.

I. V případě uzavření celé školy anebo její části orgánem ochrany veřejného zdraví (např. Krajská hygienická stanice) či na základě lokální změny organizace školního roku (MŠMT) vystavuje potvrzení o uzavření škola. V tomto školním roce taková situace v naší škole ještě nenastala a v případě, že nastane, budeme o ní neprodleně informovat.

II. V případě rozhodnutí o karanténě pro jednotlivé osoby vystavuje potvrzení lékař či KHS. V praxi to probíhá následovně:

II.1 Škola zašle zákonným zástupcům informaci od KHS o rizikovém kontaktu žáků třídy či skupiny a ti musí zůstat doma a čekají na kontakt od KHS (obvykle SMS s odkazem na sebetrasovací dotazník či přímo telefonát).

II.2 po vyplnění dotazníku či telefonátu dojde k oficiálnímu nařízení karantény a KHS určí další postup – žádanku na PCR test, informace kdy nejdříve a kdy nejpozděi karanténa končí atd.

II.3 Zákonný zástupce na základě informací od KHS kontaktuje pediatra svého dítěte a ten by měl ošetřovné zařídit.

II.4 Pokud pediatr odmítá nebo to z jiných důvodů nelze, zákonný zástupce kontaktuje KHS Zlín a ta ošetřovné potvrdí (Rozhodnutí o potřebě péče) – u lékaře i KHS se tak děje se zpětnou platností podle doby, odkdy je dítě doma.

II.5 V případě, že Vás KHS nekontaktuje do 2. dne od informace o uzavření třídy či skupiny, kterou obdržíte od školy nebo pokud se Vám nedaří kontaktovat KHS kvůli ošetřovnému, obraťte se na vedení školy – ředitele či zástupce ředitele (mail či Komens), pomůžeme Vám kontakt zprostředkovat.

Milan Hendrych

Další informace také na stránkách edu.cz: Covid ve školách – rekapitulace ošetřovné kvůli karanténě či zavřeném školském zařízení – edu.cz