Jazykový kurz Erasmus + Malta

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Letošní konec srpna jsem prožila poněkud netradičně. Stala jsem se na chvíli žákyní. V rámci projektu Erasmus + se mi podařilo uskutečnit už rok plánový čtrnáctidenní jazykový kurz angličtiny.  Vzhledem k složité situaci kvůli Covid19 jsem zvolila stát Malta.  I zde jsem musela vyplnit velké množství formulářů, ale školy byly pro naočkované na konci srpna otevřeny.

     Pro svůj pobyt jsem zvolila malebné klidné městečko St. Paul’s Bay u stejnojmenného zálivu. Škola probíhala denně od 9 hodin do 12:30. V prvním týdnu jsme byli ve škole 4 a další dva – Polka a Španěl byli připojeni na online výuce. V dalším týdnu jsme byli pouze tři  – Španěl, Chilan a já, ale už bez online studentů. Hodiny byly velmi pestré, skládaly se z poslechů, konverzací, gramatiky. Paní učitelka byla výborná, velmi zřetelně mluvila, takže i přes roušku, kterou jsme museli mít stále všichni na ústech, jí bylo výborně rozumět. Náročnější bylo porozumění nerodilým mluvčím, kde by člověk rád odezíral slova ze rtů. Přesto byla výuka vynikající, skvěle metodicky připravená a zábavná. Rozšířila jsem si slovní zásobu, vyjasnila si některé gramatické jevy a zbavila se zábran z komunikace v cizím jazyce.   

    Dozvěděla jsem se spoustu zajímavostí o Maltě i jiných zemích. Velmi častým a oblíbeným tématem pro všechny byly kulinářské speciality. Zaujala mě informace, že maltské děti se v průběhu studia naučí 4 jazyky, maltština a angličtina je samozřejmostí pro všechny, dalšími jazyky jsou většinou italština a španělština. Vysokou školu mohou studovat jen studenti s perfektní znalostí angličtiny.  Malta je mnohonárodnostní stát otevřený všem národům. Můžete zde potkat Filipínce, Malajce, Araby i lidi ze všech koutů Afriky. Malťané jsou velmi přívětiví, zdvořilí a otevření.

    Volné chvíle jsem trávila poznáváním krás ostrova Malta i menšího ostrova Gozo. Naprosto jedinečné jsou megalitické chrámy z období 3500 let před naším letopočtem. Historické město Mdina připomíná nadvládu Osmanů, současné hlavní město Valletta s mohutným opevněním období rozkvětu v 16. a 17. století, červené telefonní budky a jízda vlevo koloniální britské období a členství v Commonwelthu. U přírodních krás se jen tají dech. Bíložluté vápencové útesy, které kontrastují s neuvěřitelně průzračným mořem, hrajícím všemi odstíny modré, byly nezapomenutelným zážitkem.

     Škoda jen, že pobyt byl tak krátký.

                                                                                      Eva Goláňová