Povzbuzení žáků a rodičů od ředitele školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci. 

Níže uvedenou zprávu jsem na žádost jedné ze zoufalých matek (děti tu situaci špatně snáší a odporují) poslal všem žákům. Přeji Vám také pevné zdraví včetně toho duševního.
Pokud budete cokoliv potřebovat, obracejte se přímo na učitele, třídní učitele nebo vedení nejlépe přes Komens, pracovní mail nebo předem domluveným jiným způsobem.
Informace k příštímu týdnu zašlu pravděpodobně ve čtvrtek či pátek ráno.

Milan Hendrych

Zpráva pro žáky:

Vážené žákyně a vážení žáci.
Doufám, že zvládáte podmínky “karantény” (zůstávat doma, žádné návštěvy, výlety, cestování a další), které je bezpodmínečně NUTNÉ dodržovat, aby tato situace skončila co nejdříve. Prosím, abyste poslouchali své rodiče, mají ve Vás to nejcennější na světě a dělají vše pro Vaše dobro.

Zasílám Vám dále informaci, která Vás doufám potěší. Po dobu přerušené školní docházky POVOLUJI a přímo DOPORUČUJI používat mobilní telefony při výuce. 

Také Vás žádám, abyste aktivně sami přistupovali k plnění úkolů a vzdálenému učení, NUDA je nejstrašnější věc na světě.

Přeji Vám pevné zdraví a těším se na shledání ve škole.

Milan Hendrych