Evropský den jazyků

Naše škola si připomenula – jako každoročně – Evropský den jazyků ve čtvrtek 26. 9. 2019. Je to den podpory jazykového vzdělávání v Evropě a slaví se z iniciativy Rady Evropy už od roku 2001. V České republice jej organizují většinou školy, univerzity a jazykové a kulturní instituce.

Učitelé jazyků na naší škole se letos shodli, že náplni hodin v tento Den „EDJ“ bude ve výuce anglického, německého i ruského jazyka dominovat hlavně aktivní přístup žáků. Každá jazyková skupina měla přijít oblečena v barvách vlajky jednoho z evropských států, které pro ni vylosoval jejich učitel. A skutečně se žáci připravili. Před tabulí se společně vyfotili v tričkách příslušných barev a hned poté si začali vzájemně předávat informace, které si zjistili z dostupných prostředků a médií. A tak vznikla spousta referátů, projektů, nebo krátkých informačních šotů skupinek i jednotlivců. Hlavně se žáci vzájemně obohatili zpracovanými tématy o historii dané země, o významných osobnostech, o fauně i flóře, o sousedech i o různých zeměpisných údajích. Pověděli si o typických zvycích, svátcích, či zajímavostech tradiční kuchyně toho kterého státu. Jestli se vyšetřil během 45 min čas, mohli si žáci vyzkoušet i jazykový kvíz, který nám poskytl Goethe-Institut. Byla to legrace a zábava na závěr hodiny, neboť slyšet 10 jazykolamů a u každého rozhodnout, který jazyk ze tří možností zvolit, bylo nad rámec jazykových zkušeností nás všech.

V každém případě se nám podařilo přispět společným dílem učitelů i žáků k pochopení a uvědomění si, jaké jazykové a kulturní bohatství nám naše Evropa skýtá.

Ale to nejlepší ještě závěrem! Čtvrteční Den evropských jazyků byl totiž součástí celého Týdne evropské kuchyně, který jsme si vychutnávali den za dnem v naší školní kuchyni díky iniciativě její vedoucí paní Radky Konvičné a jejího týmu v rámci projektu Zdravá školní jídelna. Paní kuchařky nám umožnily od pondělí do pátku ochutnat oblíbená jídla významných osobností Evropy, o kterých jsme se cestou k těmto pokrmům dozvěděli spoustu zajímavých „špeků“. Za což jim patří velký dík!

Za učitele jazyků: Edita Štenclová a Veronika Kulišťáková