Matematická olympiáda

Osm dětí z šestého až osmého ročníku úspěšně vyřešilo letošní školní kolo matematické olympiády. Díky tomu postoupily do okresního kola, které se konalo v e Vsetíně. Zde na ně čekaly tři náročné úlohy. Vyřešit je a stát se úspěšným řešitelem se podařilo Barboře Krejsové z 6.B, která skončila na 1. místě, Regině Juřicové ze 7.C, která skončila ve své kategorii na 5.místě a Jakubu Fialovi ze 7.A, který obsadil 14. místo. Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme další radostné chvíle s matematikou.

Mgr. Eva Goláňová