Velikonoční tvořivé odpoledne na Šafařce

Ve středu dne 17. dubna 2019 se v prostorách školní jídelny ZŠ Šafaříkova sešli rodiče se svými dětmi k již tradičnímu jarnímu tvoření. Vychovatelky školní družiny připravily čtyři kreativní dílny , ve kterých si mohli všichni přítomní společnými silami vyrobit dekorace nejen k velikonočním svátkům.

V první dílně si naši účastníci vyzkoušeli malbu na sklo v podobě malovaného motýlka. Ve druhé dílně jsme vyráběli dekoraci – kuřátko na prádlovém kolíčku. Ve třetí dílně pak vznikaly voskovou technikou překrásné kraslice . V poslední dílně jsme si mohli barevným bílkem ozdobit velikonoční perníčky ve tvaru kuřátek nebo vajíček. Všichni přítomní , a bylo jich téměř šedesát, si domů odnášeli vydařené výtvory, kterými mohli ozdobit své domovy. Letošní atmosféra dílen byla příjemná a k ní také dopomohl výtečně připravený velikonoční bufet.

Děkujeme všem účastníkům tohoto velikonočního odpoledne za přízeň , kterou nám každoročně projevují a těšíme se na další společné chvíle.

Renata Wiesnerová
vedoucí vychovatelka ŠD