Informace o prospěchu 2. stupeň – 25.4.2019

16:00 -16:20 třídní schůzky – TU vás seznámí s prospěchem vašich žáků a s organizačními informacemi

Od 16:20 – individuální konzultace- máte možnost projednat prospěch vašich dětí s vyučujícími jednotlivých předmětů (max. 5 minut. Pokud bude nutná delší konzultace, domluvíte si jiný termín, aby ostatní rodiče nemuseli příliš dlouho čekat.)