Připravili jsme manuál k elektronické žákovské knížce

Od druhého pololetí zavádíme rozšířené možnosti elektronické žákovské knížky, kterou realizujeme v prostředí systému Bakaláři. K současnému modulu klasifikace přibude například sekce omlouvání a komunikace mezi rodiči a školou prostřednictvím systému Bakaláři – modul Komens. Vše je vysvětleno v přiloženém manuálu. Pro zdárné fungování je také potřeba dodržovat pravidlo, že rodičovské přihlašovací údaje mají sloužit rodiči, žákovské potom žákovi.