Příkaz ředitele č. 1/2021

Zveřejnili jsme Příkaz ředitele č. 1/2021 s přílohami, ve kterém najdete podrobné informace k organizaci chodu školy za mimořádných opatření.