Vážení rodiče žáků – absolventů.

Na radě rodičů na konci května jsme se dohodli se zástupci z Vašich tříd na společném loučení s absolventy formou zahradní slavnosti i s Vaší účastí, nicméně v letošním roce se nám tato akce vzhledem k časové tísni nepodařila uspořádat.
Zveme Vás proto alespoň na slavnostní zakončení školního roku do naší tělocvičny (v pátek 28.6.2019 v 10.00), kde pedagogové společně se žáky hodnotí uplynulý rok a loučí se i s Vašimi dětmi – absolventy 9. ročníků. Celá akce bude trvat cca 1 hodinu, vstup bude umožněn ze dvora či od školního hřiště a nemusíte se přezouvat.

Za tým pracovníků ZŠ Šafaříkova Milan Hendrych

Aktualizovaná informace o provozu školní družiny v době konání škol v přírodě

Školní družina nemá v době od 17.6. do 21.6. 2019 provoz !!!

Pondělí 17.června – je pouze ranní družina 6:15 – 8:00 hodin
Pátek 21.června – je odpolední družina otevřena do 14:00 hodin, vzhledem k přijíždějícím skupinám ze škol v přírodě

  • Pokud nebude Vaše dítě odcházet po příjezdu ze školy v přírodě samo domů, můžete si jej v družině do této doby ( 14:00 hodin ) vyzvednout

Žáci, kteří se neúčastní školy v přírodě se budou denně scházet ráno po půl osmé
ve vestibulu žákovského vchodu u šatních skříněk. Zde si je vyzvednou pověření
učitelé. Vyučování pro tyto žáky bude od 8:00 do 12:30 a poté půjdou na oběd.
Vyučování v tyto dny končí obědem !
Žáci odchází domů sami nebo si je můžete vyzvednout v družině do 13:00 hod. !