Erasmus+ Rovnost v rozmanitosti národních menšin

Název projektu: Equality in the diversity of national minorities (čes. překlad: Rovnost v rozmanitosti národních menšin)

Číslo projektu:

Začátek projektu: 1.11.2020

Konec projektu: 31.10.2022

Doba trvání: 24 měsíců

Základní škola „Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica“ vytvořila v rámci programu Erasmus+ projekt, ve kterém přizvala ke spolupráci tří škol z Chorvatské republiky, České republiky a Slovenské republiky naši školu společně se Základní školou Klačno – Ružomberok.

Hlavním cílem projektu je výměna postupů a dobré praxe a spolupráce mezi pedagogy a žáky zmíněných škol na projektu, který se věnuje chorvatské, české a slovenské menšině v jednotlivých státech. Žáci a pedagogové budou v rámci mobilit absolvovat setkání v jednotlivých zemích, kde se budou věnovat spolupráci na tvorbě materiálů, které se věnují menšinám, kultuře, způsobu života, tradicím, regionální historii a významným osobnostem menšin, které zanechaly své stopy ve zmíněných státech i v celé Evropě.

V rámci projektu proběhnou tři pětidenní setkání studentů a pedagogů partnerských škol a jedno čtyřdenní setkání pedagogů, která přinesou účastníkům projektu nové vědomosti při používání informační a výpočetní techniky, zkušenosti při spolupráci na tvorbě materiálů a zvýšení mezikulturního povědomí.

Během projektu vzniknou v tvořivých dílnách videa, plakáty a brožury. Hlavním výsledkem projektu pak bude vzájemné obohacení a učení žáků a pedagogů partnerských škol, sdílení příkladů dobré praxe a budování vzájemných vztahů.