Spolu v pohodě

Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování RP19-23

Podpora všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu školy. Realizace aktivit a kurzů utužujících vztahy a kolektivy žáků.

Spolupráce žáků 1.a 9. tříd.
Preventivní program pro žáky 3. roč.
Adaptační kurz pro žáky 6. roč.
Aktivity na podporu komunikace, kooperace a stmelení kolektivu v 7.-9. roč.