Spolu v pohodě

Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování RP19-23

Podpora všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu školy. Realizace aktivit a kurzů utužujících vztahy a kolektivy žáků.