Sebeobrana pro žáky aneb učíme se bránit 2

Kurz sebeobrany žáků pro 6.-8. ročník – 6 skupin (minimální počet zapojených žáků: 130).

Spolufinancováno Zlínským krajem a nadací NFG.

Cílová skupina žáci 6. – 8. ročníku. V tomto věku se žáci více osamostatňují, chodí ven bez doprovodu rodičů. Vzrůstá riziko, že se stanou obětí napadení. Cílem projektu bylo zábavnou formou vzbudit v dětech povědomí o zvládání krizových situací a o zdravém životním stylu skrze zážitkové kurzy reálné sebeobrany.

5.9.2023