Vybavení pracovních dílen v ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí

Zlínský kraj

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Registrační číslo: MaS05-20/013

Program: PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
MaS05-20

Trvání projektu: 1.9.2020 – 30.6.2021

Poskytnutá dotace: 150 000 Kč

Účel: Vybavení 15 pracovních míst moderními obráběcmi stavebnicemi.