Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon III

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon III“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019187). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých letech – šablony I a šablony II.

Projekt je realizován v období od 1.2.2021 do 30.6.2022. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora ZŠ v podobě školního asistenta, jehož úkolem je pomoci pedagogům zejména při podpoře žákům ohrožených školním neúspěchem a školního psychologa. Také bude probíhat ve vybraných třídách tandemová výuka více učitelů.

Opět jsme zařadili extrakurikulárních a rozvojové aktivity např. formou projektových dnů ve škole či mimo školu. Projekt se dotýká taktéž aktivit školní družiny a školního klubu taktéž v oblastech rozvoji vzdělávání pedagogů a zájmových aktivit.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality školního a zájmového vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.