Partnerství v projektu: Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí

Jsme partneři v projetu Slezské univerzity Opava  s názvem  “Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239”  – v támci tohoto projektu probíhá na naší škole doučování žáků 5. 6. a9. ročníku