Projekt Toč i nakrúcaj – československé videodílny mládeže

Název projektu:                              Toč i nakrúcaj – československé videodílny mládeže

Název programu:                            Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství v oblasti mládeže

Číslo projektu:                                  2016-1-CZ01-KA2025-023555

Délka projektu:                                 21 měsíců (01.09.2016 – 31.05.2018)

Žadatelská organizace:                 Klub přátel ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, IČO 70238511

Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika

Partnerská organizace:                 ČERVENÁ RŮŽA, IČO 42060460

Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Deset dokumentů prezentující kulturní, sportovní a společenské dění měst i regionů obou zemí pohledem mladé generace jsou vytvořeny díky aktivnímu zapojení mládeže Klubu přátel ZŠ Šafaříkova (Valašské Meziříčí) a mládeže spolku Červená Růža při ZŠ Klačno (Ružomberok) téměř dvouletého projektu „Toč i nakrúcaj – československé videodílny mládeže“ (2016 – 2018). Pro natáčení a tvorbu videodokumentů byla využita moderní technologie a technika. Samotná tvorba dokumentů se skládala z několika části, a to nejen samotného natáčení, ale i následné úpravy zvuků, obrazů, stříhání, či doplňování případných komentářů a dalších aktivit. Práci s technikou a metodami natáčení se šest desítek mládežníků obou zemí seznamovalo, učilo se a diskutovalo pomocí několika školících aktivit v průběhu realizace projektu. Vrcholem jejich práce bylo promítání vytvořených reportáží veřejnosti na festivalech konaných v obou přeshraničních městech. Věříme, že tyto krátké dokumentární filmy se stanou skvělým nástrojem k prezentaci mládeže u svých vrstevníků a vtáhnou je do společné tvorby a zájmu o veřejný život. Touto zajímavou, atraktivní a hravou formou se u mladých podařilo rozvíjet jejich kreativitu, naučit je komunikovat, vzájemně poznávat rozličnými pohledy místa kde žijí, která navštěvují, aniž by jazyková bariéra byla překážkou. Samotné „dévédé“ je vhodným originálním propagačním materiálem při prezentaci obou měst a jejich předností na různých stupních úrovně.

 

Videa