Projekt eTwinning – „Teach me your language and I´ll visit you“


Mezinárodní projekt „Teach me your language and I´ll visit you“ (v překladu „Nauč mě svůj
jazyk a já tě navštívím“) je jednoletý projekt (školní rok 2018-2019), kterého se účastní
jazyková skupinka 5.B z naší školy a 6. třída evangelické školy Gesamtschule Philipp Melanchthon z německého města Lutherstadt Wittenberg.

Tento nefinancovaný projekt probíhá na internetové platformě eTwinning, kde se setkávají různé evropské státy ke spolupráci na školních projektech.  Úkolem žáků je vytvořit česko-anglicko-německý videoslovník základních pojmů, ve snaze naučit svoje kamarády v zahraničí česky/německy skrze společnou angličtinu, aby se mohli jednou navštívit a dorozumět ve škole i v rodině. Cílem projektu je příprava žáků na cestování v případném projektu Erasmus +, do kterého bychom tuto spolupráci v budoucnu rádi rozvinuli.

Kromě práce na videoslovníku si žáci budou vzájemně vytvářet různá interaktivní cvičení,
psát pohlednice a před Vánoci si online zazpíváme v rámci videokonference koledy
v němčině, angličtině a češtině.

Mgr. Hana Břoušková.