Centra vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0010
Zkrácený název: Centra vzdělávání
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2013
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 06. 2015

Obsah projektu :

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.

Cíl projektu:

V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoře, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace, technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, žáci budou získávat znalosti a praktické zkušenosti při vzájemné spolupráci škol.

Partner projektu: Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Spolupracující ZŠ: ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí
ZŠ Poličná
ZŠ Lešná

 

Napsat komentář