Já a druzí lidé

Projekt Já a druzí lidé je podporován z programu MŠMT: Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Základní cíle:

  • Zvyšování kvality vzdělávání na škole pomocí:
  • akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro celý pedagogický sbor
  • úpravy vzdělávacího obsahu ve školním vzdělávacím programu zapracováním výstupů z etické výchovy podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání realizovaných aktivit s žáky a rodiči, jejichž výsledkem má být pozitivní změna sociálního klimatu na škole