Šafík

Obecný popis projektu:

r.č. CZ.1.07/1.2.08/03.0026

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami díky využití zkušeností z projektu VIP Kariéra, které ho se realizátor účastní. Partnerstvím 4 základních škol ve Valašském Meziříčí vznikne síť spolupracujících škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zázemí pro pokračování projektu v budoucnu. Jedná se o vytvoření nové nabídky nebo rozšíření nabídky asistenčních, spec. pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, podpora zavádění školního psychologa a speciálního pedagoga na školách a asistenčních služeb také pro volnočasové aktivity žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky vzdělávání pedagogických pracovníků budou posilovány kompetence pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

V aktivitách tohoto projektu pokračujeme i ve školních rocích 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017. Na ZŠ Šafaříkova působí školní psycholožka a speciální pedagožka. Pořádáme edukativní kurzy pro předškolák Šafík a pobyté kurzy pro děti s účastí rodičů.