Prevence poruch příjmu potravy

Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích ČR

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A KAMPANĚ PREVENCE  PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE TŘECH KRAJÍCH ČR“ VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM  SDRUŽENÍM D, z.ú.

Děti z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeny se stránkami  www.jsemkdojsem.cz, na kterých mohou najít informace o problematice poruch příjmu  potravy, příběhy lidí, kterých se tento problém dotkl, základní pravidla zdravého způsobu  života a slovníček pojmů spojených s poruchami příjmu potravy. Nejdůležitějším obsahem  stránek je ovšem aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek  bezpečí, kam se mohou ti, kteří potřebují s problémem anorexie, bulimie či dalších poruch  příjmu potravy sami pomoci nebo pomoci druhým.

Dvě vybrané třídy starších žáků také projdou interaktivním vzdělávacím preventivním  programem  „Jsem,kdo jsem!“, ve kterém budou mít možnost vyzkoušet si nanečisto  možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se poruch příjmu potravy a  problémy s tím souvisejícími  např. příčiny vzniku nemoci, rozpoznání příznaků, prevence  nemoci, zdravé sebepřijetí, pomoc druhému apod. Vše bude dětem předáno přes příběhy  vrstevníků, do nichž mohou jako aktéři sami vstupovat a spolu s hlavními hrdiny řešit  nanečisto situace, do kterých se dostali, učit se pomoci jim a nacházet preventivní opatření.

Z dětí, jež se programu zúčastnily, vybereme ve spolupráci s lektory programu několik  dobrovolníků, kteří uskuteční informační kampaň mezi žáky 6. – 9. tříd. Díky kampani se pak  myšlenka projektu rozšíří do povědomí celého 2. stupně. Program navazuje na minimální preventivní program naší školy a vhodně tak doplňuje  základní strategie školy zajišťující prevenci rizikového chování žáků.

Navštivte webové stránky

www.jsemkdojsem.cz a www.sdruzenid.cz!

Sledujte video k projektu

Program je financován prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (CZ11) z Norských fondů.

www.norwaygrants.comwww.norwaygrants.cz

Podpořeno grantem z Norska