Učitelé 2. stupeň a jazyky

ROZVRHY HODIN

 

Mgr. Karel Adamuška – 6.A

adamuska@zssafarikova.cz
materiály pro žáky (WEB)
- dějepis 
- konverzace v anglickém jazyce
- občanská výchova  
- pracovní činnosti
- psaní všemi deseti
- zdravé vaření

Mgr. Martina Bilová

tel: 739 454 348
zastupce@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
- ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
- cvičení z matematiky
- chemie 
- matematika

Mgr. Tomáš Brňovják

brnovjak@zssafarikova.cz
materiály pro žáky- fyzika
- informatika 
- informatika volitelná
- sportovní aktivity 
- tělesná výchova
- výchova ke zdraví

Mgr. Hana Břoušková 

brouskova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
rozvrh hodin
- anglický jazyk 
- německý jazyk

Marco Campos 

campos@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk
- anglický jazyk volitelný

Mgr. Markéta Dobiasová – 7.A

dobiasova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- český jazyk 
- hudební výchova 
- výtvarná výchova

Mgr. Iva Doležalová – 8.C

dolezalova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- fyzika 
- matematika

Mgr. Ondřej Fojtík

fojtik@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- fyzika
- pracovní činnosti
- tělesná výchova 
- volejbal

Mgr. Dana Gajdová

gajdova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk

Mgr. Eva Goláňová – 9.A

golanova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- matematika 
- zeměpis

Mgr. Milan Hendrych

tel: 739 454 346
reditel@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- ŘEDITEL ŠKOLY
- matematika

Mgr. Magdalena Hrstková – 7.B

mhrstkova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk
- německý jazyk
- německý jazyk volitelný
- občanská výchova
- pracovní činnosti

Mgr. Jaromír Klimek – 7.C

klimek@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk
- anglický jazyk volitelný
- dějepis

Bc. Martina Mazáčová

mazacova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk

Mgr. Lukáš Navrátil

navratil@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- praktika z biologie
- přírodopis
- zeměpis

Mgr. Hana Oborná – 6.C

oborna@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- německý jazyk
- matematika

Mgr. Anna Erbanová-Polociková – 8.B

polocikova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- český jazyk 
- občanská výchova

Mgr. Iva Šimčíková

isimcikova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- pracovní činnosti
- přírodopis 
- výchova ke zdraví
- výtvarná výchova

Mgr. Edita Štenclová

stenclova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk 
- německý jazyk
- německý jazyk volitelný

Mgr. Jana Veselá – 6.B

vesela@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- chemie 
- přírodopis
- praktika z biologie

Mgr. Pavlína Zavičáková – 9.B

zavicakova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk 
- český jazyk 
- dějepis
- výtvarná výchova

Mgr. Lada Zichová – 8.A

tel: 702 008 824
zichova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
- cvičení z českého jazyka 
- český jazyk
- občanská výchova
- pracovní činnosti
- výtvarná výchova