Učitelé 2. stupeň a jazyky old

Mgr. Karel Adamuška – 8.A

tel: 770 101 651
adamuska@zssafarikova.cz 
materiály pro žáky (WEB)
- ZÁSTUPCE ŘEDITELE
- anglický jazyk
- dějepis 
- občanská výchova  
- pracovní činnosti

Mgr. Martina Bilová

tel: 739 454 348
zastupce@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
- STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
- cvičení z matematiky 
- chemie
- matematika
- výtvarná výchova

Mgr. Tomáš Brňovják

brnovjak@zssafarikova.cz

- fyzika
- informatika 
- německý jazyk
- pracovní činnosti
- sportovní aktivity 
- tělesná výchova

Mgr. Hana Břoušková 

brouskova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk 
- německý jazyk

Marco Campos 

campos@zssafarikova.cz

- anglický jazyk
- anglický jazyk volitelný

Mgr. Veronika Černochová – 9.A

cernochova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk 
- český jazyk
- přírodopis
- výtvarná výchova

Mgr. Iva Doležalová – 6.A

dolezalova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- cvičení z matematiky
- fyzika 
- matematika

Mgr. Ondřej Fojtík

fojtik@zssafarikova.cz
- informatika
- tělesná výchova 
- volejbal

Mgr. Eva Goláňová – 7.B

golanova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- matematika 
- zeměpis

Mgr. Milan Hendrych

tel: 739 454 346
reditel@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- ŘEDITEL ŠKOLY
- matematika

Mgr. Magdalena Hrstková – 9.B

mhrstkova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk
- německý jazyk
- německý jazyk volitelný
- občanská výchova
- pracovní činnosti

Mgr. Jaromír Klimek – 9.C

klimek@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk
- anglický jazyk volitelný
- dějepis
- hudební výchova

 

 

Mgr. Jana Krejsová

krejsova@zssafarikova.cz
- hudební výchova


Mgr. Veronika Kulišťáková

kulistakova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- dějepis
- německý jazyk
- výtvarná výchova

Bc. Martina Mazáčová

mazacova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk
- ruský jazyk
- ruský jazyk volitelný

Mgr. Lukáš Navrátil – 7.C

navratil@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- přírodopis
- zeměpis

Mgr. Hana Oborná – 8.C

oborna@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- cvičení z matematiky
- matematika 
- přírodopis

Mgr. Anna Erbanová-Polociková – 6.B

polocikova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky

- český jazyk
- cvičení z českého jazyka 
- občanská výchova


 

Mgr. Nela Rambousková

rambouskova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- hudební výchova
- matematika 
- pracovní činnosti
- výtvarná výchova
- psaní všemi deseti

 

Mgr. Miroslava Šmahová

smahova@zssafarikova.cz
materialy pro žáky
- český jazyk 
- cvičení z českého jazyka
- občanská výchova
- pracovní činnosti
- výtvarná výchova

Mgr. Edita Štenclová

stenclova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk 
- německý jazyk
- německý jazyk volitelný

Mgr. Jana Veselá – 8.B

vesela@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- chemie 
- přírodopis
- praktika z biologie

Mgr. Pavlína Zavičáková – 7.A

zavicakova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- anglický jazyk
- český jazyk 
- dějepis
- občanská výchova

Mgr. Lada Zichová – 6.C

tel: 702 008 824
zichova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky
- VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
- český jazyk
- občanská výchova
- pracovní činnosti
- výtvarná výchova