Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III

 

Projekt, který je zaměřen na zvýšení kvality
poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto
služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy,
metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Více na http://www.nuv.cz/rampsInvestice do rozvoje vzdělávání  Financováno Evropskou unií